Caries Detector

Mnohé studie dokázaly, že není možné rozlišit optickým nebo mechanickým testem mezi nevratně postiženým dentinem a zdravým dentinem, který může být remineralizován.


Proto v naší ordinaci používáme Caries detektor - speciální barvivo k detekci kazů, které hraje hlavní roli v zachování a ochraně zubů. Toto barvivo lze aplikovat opakovaně a díky tomu poskytuje podporu při exkavaci demineralizovaných vnějších tvrdých zubních struktur postižených kazem a umožňuje odstranění kazu co možná nejdůkladněji.