Endodoncie

Ošetření kořenových kanálků

Cílem tohoto ošetření je zaplnění celého kořenového systému až po špičku kořene tak, aby nezůstal uvnitř kanálků žádný prostor, kde by se mohly množit bakterie a dávat tak podnět k vzniku periapikálního zánětu (váčku). Pracovní délka je stanovena apexlokátorem Raypex 5.generace. Kanálky jsou ošetřovány moderní technikou strojové endodoncie systémem MTwo. Používáme techniku plnění, která je v současnosti uznávána jako jedna z nejspolehlivějších, a to laterální kondenzaci. Je to technika plnění kořenového kanálku pomocí tenkých gutaperčových čepů, které jsou nakondenzovány vedle sebe a slepeny dohromady speciální inertní epoxidovou pryskyřicí (sealer).


Video ukázka endodontického ošetření