Vstupní vyšetření

Základem stanovení léčebného plánu je podrobné vyšetření stavu chrupu a celé dutiny ústní. V rámci tohoto vyšetření jsou zhotoveny „malé“ rentgenové snímky pomocí digitálního rentgenu, které nám umožní odhalit většinu zubních kazů dříve než bychom je zjistili klasickým vyšetřením zrcátkem a sondou. Dále zhotovujeme i „velký“ digitální panoramatický rentgen, který je zachycen nejmodernějším přístrojem Planmeca ProOne.


V rámci vstupního vyšetření kontrolujeme stav dříve zhotovených zubních výplní, prohlížíme jejich okrajový uzávěr a odhalujeme event. kazy pod výplněmi. Zjišťujeme také stav event. kořenových výplní a přítomných protetických prací (zubních korunek, můstků, protéz). Vyšetříme stav dásní, závěsného aparátu zubů, přítomnost zubního kamene, pigmentů a zabýváme se rizikem vzniku parodontálních onemocnění. Nedílnou součástí vstupního vyšetření je také vyšetření ústní sliznice a jazyka.


Na základě získaných informací naplánujeme potřebnou komplexní léčbu, doporučíme vhodné postupy ošetření a sdělíme pacientovi odhad časové náročnosti a finančních nákladů.


info ikona - obrázek

Naše pracoviště spolupracuje také s řadou specialistů (z oboru implantologie, ortodoncie a parodontologie), jsme tedy schopni pacientovi zajistit i potřebnou specializovanou péči.